Kan man få førtidspension for invalide samtaler?

20190516.jpg